ANTIBAKTERIÁLNÍ GEL (50ml) Nové

ANTIBAKTERIÁLNÍ GEL (50ml)

Účinná ochrana - určeno pro dezinfekci rukou bez použití vody s biocidním účinkem po 30 sekundách.

Gel je ideální pro použití pro celou rodinu. Samozřejmě také při cestách, při použití veřejných toalet ve veřejných prostorách, nákupních centrech nebo před jídlem apod.

 

Více informací

ANTIBAK-GEL50
Nové

139,00 Kč

49 Položky

- +

 
Více informací

Účinná ochrana - určeno pro dezinfekci rukou bez použití vody s biocidním účinkem po 30 sekundách.

Gel je ideální pro použití pro celou rodinu. Samozřejmě také při cestách, při použití veřejných toalet ve veřejných prostorách, nákupních centrech nebo před jídlem apod.

  • Informace: čirý gel

  • Objem: 50 ml

  • Země původu: EU (Polsko)

  • Obsahuje:  Ethanol (denaturovaný) 

  

Návod k použití: Vytlačte kapku (3ml) gelu do dlaně, rychle roztírejte po rukách, dokud nejsou suché.

Bezpečnostní varování

VAROVÁNÍ.
Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný)

Bezpečné použití:
Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření. Při zasažení očí několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

6 dalších produktů ve stejné kategorii